top of page

Parent teacher association

Public·58 members
Mike Hull
Mike Hull

A Planine Odjeknuse: Emotivna i nezaboravna priča o ljubavi i žrtviA Planine Odjeknuse: Emotivna i nezaboravna priÄa o ljubavi i Årtvi
A Planine Odjeknuse je treÄi roman proslavljenog avganistanskog pisca Haleda Hoseinija, koji je prethodno napisao bestselere Lovac na zmajeve i Hiljadu Äudesnih sunaca. Ovaj roman je objavljen 2013. godine i odmah je postao svetski hit, preveden na viÅe od 40 jezika i prodat u milionima primeraka.


A Planine Odjeknuse Knjiga Pdf 24Radnja romana prati Åivote razliÄitih likova koji su na neki naÄin povezani sa sudbinom dvoje braÄe, Abdulaha i Pari, koji su razdvojeni u detinjstvu kada je njihov otac prodao Pari bogatom paru iz Kabula. Roman obuhvata period od 1952. do 2010. godine i prelazi granice Avganistana, Francuske, GrÄke i Sjedinjenih AmeriÄkih DrÅava.


Hoseini u ovom romanu pokazuje svoje majstorstvo pripovedanja, veÅto prepliÄuÄi razliÄite glasove, perspektive i vremenske ravni. On istraÅuje teme kao Åto su porodiÄne veze, ljubav, Årtva, identitet, rat, migracija i kultura. On takoÄe oslikava istorijske i druÅtvene promene koje su obeleÅile Avganistan i svet u poslednjih Åest decenija.


A Planine Odjeknuse je roman koji dira u srce i duÅu Äitaoca, koji ga tera da se zapita o svojim izborima i posledicama koje oni imaju na druge ljude. To je roman koji slavi ljudsku snagu i otpornost u suoÄavanju sa bolom i gubitkom. To je roman koji odjekuje dugo nakon Åto se proÄita.


Ako Åelite da proÄitate ovaj roman u elektronskom formatu, moÅete ga preuzeti u pdf-u na sledeÄem linku: A Planine Odjeknuse Knjiga Pdf 24. TakoÄe, moÅete proÄitati odlomak romana na sajtu izdavaÄke kuÄe Laguna: A planine odjeknuÅe - Haled Hoseini - Knjige o kojima se priÄa - Laguna. Ili moÅete Äitati roman onlajn na Bookmateu: Äitajte âA planine odjeknuÅeâ. Haled Hoseini na Bookmateu.


U romanu A Planine Odjeknuse, Hoseini nas vodi kroz razliÄite epizode iz Åivota njegovih likova, koji se suoÄavaju sa raznim izazovima, dilemama i tragedijama. On nam pokazuje kako se njihovi putevi ukrÅtaju i razilaze, kako se njihove sudbine prepliÄu i odraÅavaju na jedni druge. On nam takoÄe otkriva tajne i iznenaÄenja koja menjaju tok priÄe i naÅ pogled na likove.


Na primer, pratimo Åivot Pari, koja odrasta u bogatoj porodici u Kabulu, ali koja oseÄa da joj neÅto nedostaje. Ona ne zna da ima brata Abdulaha, koji je ostao u siromaÅnom selu sa ocem i maÄehom. On nikada ne prestaje da misli na nju i da se nada da Äe je jednog dana ponovo videti. Pratimo i Åivot Nabe, koji je sin bogatog para koji je usvojio Pari. On je svedok straÅnog zloÄina koji Äe promeniti njegovu porodicu i njegov odnos sa Pari. Pratimo i Åivot Markosa, koji je grÄki lekar koji radi u Avganistanu. On upoznaje Abdulaha i Pari i pomaÅe im da ostvare svoju davnu Åelju.


Ovo su samo neki od likova koji nas fasciniraju svojim priÄama i karakterima. Hoseini nam ih predstavlja sa puno topline, saoseÄanja i razumevanja. On nam pokazuje kako su oni ljudi od krvi i mesa, sa svojim vrlinama i manama, sa svojim snovima i razoÄaranjima, sa svojim nadanjima i strahovima. On nam pokazuje kako su oni povezani nevidljivim nitima ljubavi, koje mogu biti jake ili slabe, koje mogu biti prekinute ili obnovljene, koje mogu biti sreÄne ili tuÅne. 0efd9a6b88


https://www.mytmstore.com/group/mysite-231-group/discussion/a8d2cbc1-d235-4858-9357-cdd6439e99fd

https://www.the-pearl-foundation.com/group/mysite-200-group/discussion/43ce25ba-2051-4e9c-a594-789909fed5cf

https://www.thebuddybin.com/group/remote-learning-support/discussion/8c6f2dce-f54b-48f6-8448-5aa3dde53510

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

mockelection_edited_edited.jpg
bottom of page